Βοηθάμε στην προστασία του ενεργητικού μιας επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία που περιλαμβάνουν τις κτιριακές δομές, το περιεχόμενό τους, τις πρώτες ύλες, τον μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα, από μια σειρά από κινδύνους όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Επίσης χρειάζεται να προστατευτούν από την παρεπόμενη απώλεια κερδών σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους.

Προσφέρουμε, μέσω εκτενούς έρευνας στην ασφαλιστική αγορά, προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας που καλύπτουν την επιχείρηση από μια σειρά από κινδύνους όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια και κλοπή. 

Οφέλη

  • Άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που δύναται να υποστούν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης
  • Προστασία του ενεργητικού μιας επιχείρησης
  • Διασφάλιση συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας